Harkinnassa yhteinen tili kumppanin kanssa? Huomioikaa nämä seikat!

yhteinen pankkitili

Mitkä ovat yhteisen pankkitilin hyvät ja huonot puolet?

Perinteisesti kun pariskunta lyö hynttyyt yhteen, tulee eteen mahdollisesti myös yhteisen pankkitilin avaaminen. Koska yhteinen kotitalous tarkoittaa useimmiten jaettua vastuuta laskujen maksamisessa tai yhteisiä säästötavoitteita, saattaa tämä tarkoittaa joidenkin kohdalla myös tulojen yhdistämistä. Toisinaan yhteinen pankkitili on järkevä ratkaisu myös esimerkiksi häiden alla, sillä monet haluavat lahjoittaa pariskunnalle häälahjan käteisen muodossa, jolloin rahan siirtäminen yhteisesti molempien nimellä olevalle pankkitilille tuntuu luontevimmalta ratkaisulta.

Monelle yhteinen pankkitili saattaa symboloida yhteisen elämän alkua, kun taas toisille se on yksinkertaisesti tapa selkiyttää raha-asioiden hoitoa. Kaikille yhteinen pankkitili ei kuitenkaan ole sopiva ratkaisu. Yllättävän monet pariskunnat päättävät pitää raha-asiansa erillään sekä avo- että avioliitossa. Erityisesti nuoret aikuiset kokevat yhteisen rahan tilillä hankalana tai epäreiluna, kun taas vanhemmille sukupolville se on luonteva ratkaisu.Mikäli olette vasta avioitunut pariskunta tai parisuhteessa ja aikeissa muuttaa esimerkiksi yhteen, on tärkeää tehdä päätös siitä, kuinka kotona raha-asiat hoidetaan. Molempien vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet on syytä käydä läpi ennen päätöksen tekemistä.

Yhteisen pankkitilin perustamisen hyödyt

Yhteinen pankkitili tuo pariskunnan elämään monia hyötyjä. Yhteinen pankkitili tarjoaa kummallekin osapuolelle mahdollisuuden käyttää yhteisiä rahoja kun sille on tarve. Useimmiten yhteinen pankkitili tarkoittaa sitä, että kummallakin tilin omistajalla on tiliin pankkikortti, verkkopankkitunnukset ja mahdollisuus tehdä sekä nostoja että maksuja tilille. Usein yhteinen tili pankissa helpottaa tiettyjen raha-asioiden hoitamista reilulla tavalla. Esimerkiksi kodin yhteiset hankinnat kuten huonekalut tai arjen juoksevat kulut kuten ruoka ja muut elintarvikkeet sekä esimerkiksi sähkö tai vesi voidaan veloittaa suoraan yhteiseltä tililtä. 

Yhteinen pankkitili helpottaa tiettyjä oikeudellisia seikkoja. Mikäli esimerkiksi jompikumpi menehtyy, on suhteen toisella osapuolella oikeus yhteisellä tilillä oleviin rahoihin ilman, että niitä jaettaisiin perinnönjaon kautta. Mikäli pariskunnan rahat ovat eri tileillä, on perimisprosessi hiukan monimutkaisempi. Pankkitilin jakamisessa on myös se hyvä puoli, että silloin on epätodennäköisempää ajautua yllätystilanteisiin. Kun molemmilla suhteen osapuolilla on pääsy tilille ja sitä voi tarkastella aina kun siltä tuntuu, on raha-asioiden pitäminen kurissa helpompaa.

Maksaa pankkikortilla

Yhteisen pankkitilin perustamisen haittapuolet

Vaikka yhteinen pankkitili voikin parhaimmillaan tehdä yhteisten raha-asioiden hoitamisesta monin verroin mutkattomampaa, saattavat jotkut pariskunnat kokea, että taloudellinen itsenäisyys on yhteisen tilin myötä mennyttä. Aivan erityisesti näin tuntevat nuoret aikuiset ja vasta avioituneet, jotka ovat tottuneet hoitamaan raha-asiansa itsenäisesti ilman kenenkään lupaa. Erillisten tilien myötä kummatkin voivat pitää taloudellisen itsenäisyytensä, eikä raha-asioista pitäisi tulla riitaa, sillä kummallakin on omat tulonlähteensä.

Yksi merkittävä ongelma yhteisessä pankkitilissä on se, että toisinaan pariskunnat eivät kommunikoi tilin käytöstä toisilleen. Tällöin toinen osapuoli saattaa ihmetellä, minkä takia tililtä on käytetty yhtäkkiä suurempi summa rahaa, vaikka siitä ei ole ollut puhetta. Ongelmia saattaa syntyä myös silloin, jos suhteen toinen osapuoli maksaa esimerkiksi opintolainaa, luottokorttilaskuja, elatusapua tai jotain muuta lainaa – etenkin, jos pariskunnan yhteiseltä tililtä aletaan veloittaa tällaisia maksuja. Usein toinen osapuoli kokeekin helposti ja ymmärrettävästi tällöin vääryyttä, sillä myös hän joutuu maksumieheksi haluamattaan.

Rahasta on helppo riidellä ja se onkin valtavan yleinen riitelyn aihe kaikkialla maailmassa. Rahaan liittyvien riitojen välttämiseksi pariskunnan olisikin hyvä keskustella omista veloistaan keskenään rehellisesti ja yksityiskohtaisesti ennen kuin tehdään päätös siitä, millainen ratkaisu soveltuu pariskunnalle parhaiten talousasioiden hoitoon.

Yhteinen pankkitili voi olla todellinen murheenkryyni myös silloin, jos parisuhde päätyy eroon. Jos pariskunta päättää lopettaa suhteen, saattavat yhteisellä pankkitilillä olevat rahat olla hankalasti jaettavissa. Kummallakin tilin omistajalla on oikeus nostaa tililtä kaikki rahat ja sulkea pankkitili ilman, että siihen tarvittaisiin lupaa tilin toiselta omistajalta. Näin ollen toinen on aivan liian helppo jättää täysin puille paljaille. Erilliset pankkitilit estävät tällaisen tilanteen toteutumisen ja tekevät raha-asioiden selvittelemisestä monin verroin helpompaa mahdollisessa erotilanteessa.

Erillisten pankkitilien käyttäminen

Mikäli sinä ja puolisosi pidätte mieluummin tilinne erillisinä, kannattaa siitä kuitenkin keskustella ennen suhteen virallistamista. Kummankin vaihtoehdon tarkka puntaroiminen sekä hyötyjen ja haittojen huomioiminen yhdessä tekevät lopullisesta päätöksestä yhteisen, jolloin raha-asioihin ei liity jatkossakaan epäselvyyksiä.

Erilliset pankkitilit eivät välttämättä tarkoita sitä, että jompikumpi osapuoli vapautuisi taloudellisesta vastuusta, paitsi jos näin on erikseen tarkoitettu. Pariskunnan täytyy kaikesta huolimatta yhdessä päättää, kuinka kodin laskut maksetaan ja kuka niistä on ensisijaisesti vastuussa. Saattaa olla, että pariskunta ottaa yhteistä lainaa, jolloin on syytä olla tarkkana siitä, kenelle takaisinmaksun vastuu lankeaa. Todella yleistä on se, että pariskunta päätyy pitämään omat, erilliset tilinsä, joiden ohella perustetaan vielä yksi yhteinen tili tiettyjä suurempia hankintoja varten. Monet avio- ja avoparit sopivat esimerkiksi siitä, että kummatkin tallettavat yhteiselle tililleen tietyn osuuden kuukausittaisista tuloistaan. Yhteiselle tilille siirrettävät varat saattavat tulla käyttöön esimerkiksi yhteisiä lomia varten, kodin ostamisen yhteydessä käsirahana, lasten koulutusta varten tai vaikkapa eläkepäivien varalle.

Taloudelliset tavoitteet parisuhteessa

Kun pariskunta äättää, onko edessä yhteisen pankkitilin perustaminen vai pankkitilien ja raha-asioiden pitäminen erillisinä, on kummassakin tilanteessa järkevää asettaa yhteisiä tavoitteita raha-asioiden suhteen. Talouteen ja rahankäyttöön liittyvissä keskusteluissa on hyvä nostaa esille muun muassa seuraavat kysymykset: Kuinka hoidamme arjen pyörittämiseen liittyvät maksut? Kuinka säännölliset menot kuten lainanlyhennys tai sähkölaskut jaetaan? Kuinka maksamme yhteistä lainaa tai lainaa, jonka jompikumpi tai kummatkin ovat ottaneet itselleen? Miten toimimme hätätapauksissa?

Yksityiskohtaiset ja säännöllisesti toistuvat taloutta koskevat keskustelut ovat parisuhteessa tärkeitä. Talousasiantuntijat usien korostavat, että jokavuotinen taloussuunnitelma on myös parisuhteessa tärkeää, jotta raha-asiat hoituisivat mallikkaasti, eivätkä aiheuttaisi parisuhteessa turhaa kitkaa.

Viimeisimmät kirjoitukset

Autamme sinua tekemään fiksumpia taloudellisia päätöksiä