Positiivinen luottorekisteri tulossa negatiivisen tilalle?

hymyilevä nainen

Suomessa on tällä hetkellä käytössä negatiivinen luottorekisteri

Suomalaiset ovat tällä hetkellä velkaantuneempia kuin koskaan aikaisemmin. Useat suomalaiset ovat menettäneet luottotietonsa siksi, että heillä on ollut liikaa lainaa ja lainaeriä on jäänyt maksamatta. Hallitus ja Finanssivalvonta haluavat tähän pisteen ja saada suomalaisten talouden nousemaan parempaan suuntaan sekä vähentää suomalaisten velkamäärää.

Suomessa on tällä hetkellä käytössä negatiivinen luottorekisteri. Negatiiviseen luottorekisteriin merkitään vain mahdolliset maksuhäiriöt. Positiivinen luottorekisteri sen sijaan listaa henkilön tulot, menot, velat ja omaisuudet. Suomi on yksi harvoista maista Euroopassa, jossa on vielä käytössä negativiinen luottorekisteri. Monet Euroopan maat, kuten naapurimme Ruotsi, ovat jo ottaneet käyttöön positiivisen luottorekisterin.

Positiivisen luottorekisterin tarkoituksena on estää ylivelkaantumista. Tavallinen negatiivinen luottorekisteri toimi Suomessa mainiosti, kunnes pikavipit ja joustoluotot ottivat vallan suomalaisista vuoden 2005 jälkeen. Tällöin tuli mahdollisuudeksi hakea nopeasti pientä lainaa netin kautta tai tekstiviestillä. Monet suomalaiset innostuivat mahdollisuudesta saada rahaa lainattua nopeasti, ja pikavippejä otettiin oikealta ja vasemmalta.

Positiivisen luottorekisterin hyvät puolet

Finanssiala ja Finanssivalvonta ovat sitä mieltä, että positiivinen luottorekisteri toisi apua ylivelkaantumiseen. Lisäksi se auttaisi monia suomalaisia, joilla on luottotietovaikeuksia. Jos esimerkiksi yksi lasku on jäänyt maksamatta, koska se on unohtunut tai mennyt väärään osoitteeseen, henkilölle tulee maksuhäiriömerkintä. Merkintä estää tällä hetkellä henkilöltä lainan saannin ja esimerkiksi asunnon vuokraamisen. Positiivinen luottorekisteri voisi tässä tilanteessa näyttää henkilön oikean taloudellisen tilanteen, eikä yksi maksamatta jäänyt lasku kaataisi henkilön luottotietoja vuosikausiksi.

Positiivinen luottorekisteri antaa laajemman kuvan jokaisen henkilön taloudellisesta tilanteesta. Positiiviseen rekisteriin merkitään velkojen ja maksuhäiriöiden lisäksi myös hyvin hoidetut lainasuhteet ja ajoissa maksetut laskut. Näin yksi unohtunut lasku ei vielä kaada mahdollisuuksia saada lainaa tai vuokrata asuntoa. Pikavippien korot olivat kuitenkin monille liikaa ja maksupäivänä otettiin toinen pikavippi, jotta edellinen voitiin maksaa pois. Tämä aiheutti velkakierteen, josta oli vaikea päästä irti.

Positiivisen luottorekisterin tarkoituksena olisi näyttää luoton myöntäjälle, kuinka paljon suomalaisella on velkaa ennestään: näin he voivat tehdä päätöksen siitä, kannattaako henkilölle myöntää vielä lainaa vai onko hän jo lähellä ylivelkaantumista. Tällä hetkellä negatiivinen luottorekisteri mahdollistaa sen, että henkilö voi ottaa lainaa toisensa perään niin kauan, kun hänellä ei ole maksuhäiriömerkintää, mikä tekee ylivelkaantumisesta mahdollista.

Onko positiivisessa luottorekisterissä huonoja puolia?

Positiivinen luottorekisteri on otettu käyttöön jo suurimmassa osassa Euroopan maita. Tällä hetkellä positiivisen rekisterin on todettu toimivan ja antavan paremman kuvan henkilön taloudesta. Tällaisen kattavan rekisterin ylläpitämisessä tulee kuitenkin vastaan muutamia ongelmia. Positiivisen luottorekisterin ylläpitäminen on kallista ja siihen kuluu paljon resursseja. Sitä tulee päivittää ja ylläpitää jatkuvasti henkilön tulojen, menojen ja velkojen muuttuessa. Tällaiset järjestelmät voivat olla haastavia laittaa paikoilleen ja niitä tulee testata ennen kuin kyseinen rekisteri otettaisiin käyttöön.

 Lisäksi etenkin Suomessa nousee kysymykseksi, onko Suomen Asiakastiedon vastaava rekisteri riittävä, vai pitäisikö sitä laajentaa positiivisen luottorekisterin tasolle. Suomen Asiakastiedolla on kuitenkin tietoja jokaisen suomalaisen taloudesta laajemminkin, mutta tiedot eivät ainakaan toistaiseksi ole saatavilla jokaiselle luottoa myöntävälle taholle. Negatiivinen luottorekisteri sen sijaan on yksinkertaisempi ja helpompi ylläpitää.

Negatiivinen luottorekisteri on melko mustavalkoinen

Negatiivisessa luottorekisterissä otetaan huomioon vain henkilön maksuhäiriöt. Tietoa ei ole esimerkiksi tuloista, veloista tai menoista. Henkilöllä voi siis olla hyvinkin huono taloudellinen tilanne, vähän tuloja, suuret menot ja paljon velkaa, mutta ei silti yhtään maksuhäiriötä. Tämä on riskialtis sijoitus lainan myöntäjälle, mutta he eivät tiedä sitä, koska siitä ei ole merkintää missään.

Toisaalta henkilöllä voi olla maksuhäiriömerkintä, mutta hyvät tulot, vähän menoja eikä ollenkaan velkaa. Tällainen henkilö olisi silti sijoittamismielessä turvallisempi vaihtoehto, kuin edellinen. Negatiivinen luottojärjestelmä saa kuitenkin ensimmäisen henkilön näyttämään paremmalta kuin jälkimmäisen. Positiivinen luottorekisteri korjaisi tämän tilanteen ja antaisi suomalaisille reilummat mahdollisuudet ja lainan myöntäjille laajemman kuvan hakijan oikeasta taloudellisesta tilanteesta.

Onko positiivinen luottorekisteri tarpeen?

Vuonna 2017 Oikeusministeriö käynnisti tutkimuksen siitä, olisiko positiivisesta luottorekisteristä hyötyä Suomessa. Tällä hetkellä halutaan selvittää esimerkiksi se, miltä positiivinen luottorekisteri tulisi näyttämään ja millaisia tietoja siihen sisällytetään, sekä kenellä on mahdollisuus nähdä näitä tietoja.

Suomen Asiakastieto, joka on Suomen suurin sekä tunnetuin luottotietoja säilyttävä järjestelmä, sanoo, että positiivinen luottorekisteri ei ole tarpeen. Heillä on jo järjestelmissään tiedot monista positiivisista asioista, kuten tuloista ja maksuhistorioista, ja he sanovat, että positiivisen luottorekisterin perustaminen olisi kallista ja sen ylläpito hankalaa. Tällä hetkellä ei siis ole vielä tietoa siitä, onko Suomeen tulossa positiivinen luottorekisteri ja onko se tarpeellinen. Vaikka positiivinen luottorekisteri on teoriassa hyvä idea, jää nähtäväksi, onko se käytännössä toimiva ratkaisu.

Yhteenveto

Suomalaiset ovat tällä hetkellä velkaantuneempia kuin koskaan aikaisemmin. Velkaa on otettu etenkin pikavippien ja erilaisten joustoluottojen muodossa. Nämä tarpeettomat lainat ovat nostaneet suomalaisten velkatasoa, ja hallitus ja Finanssiala haluavat saada siihen jonkinlaisen kurin. Positiivinen luottorekisteri auttaisi luoton myöntäjiä saamaan kokonaisvaltaisemman kuvan suomalaisen hakijan taloudellisesta tilanteesta. Tämä voisi estää ylivelkaantumista ja antaa mahdollisuuksia heille, joilla on hyvä taloudellinen tilanne, mutta silti luottotietovaikeuksia.

Tällä hetkellä positiivisen luottotietorekisterin ylläpitämisen sanotaan kuitenkin olevan liian kallis ja haastavaa ylläpitää. Jää nähtäväksi, päättävätkö Suomen hallitus, Finanssiala ja Oikeusministeriö positiivisen luottorekisterin puolesta, vai jääkö negatiivinen luottorekisteri meidän käyttöömme. Vaikka positiivinen luottorekisteri otettaisiinkin käyttöön, se ei tapahdu ihan hetkessä. Järjestelmät tulee asettaa ensin paikoilleen ja testauksia tulee suorittaa. Positiivinen luottorekisteri on siis ennemmin tulevaisuuden mahdollisuus kuin tämän päivän huoli.

Viimeisimmät kirjoitukset

Autamme sinua tekemään fiksumpia taloudellisia päätöksiä