Ulosotto - mikä se on ja mitä voi odottaa?

mies joilla on ulosotto ongelma

Ulosotto on yleistymässä Suomessa

Ulosotto on tilanne, johon kukaan ei halua joutua. Kotimaassamme vuosittain tehdään jopa yli 2 miljoonaa ulosottohakemusta, joilla yritetään periä miljardien eurojen arvoisia velkoja. Vuonna 2017 ulosotossa oli jopa 500 000 suomalaista. Yhdellä henkilöllä voi olla ulosotossa useampia velkoja, jolloin ulosottojakin voi olla useita.

Suomessa ulosotossa on tulospalkkio, joten ulosoton täytäntöönpano on tehokasta. Näissä tilanteissa ulosottomies ansaitsee jopa noin 5000 euroa kuukaudessa tekemistään ulosotoista. Vuosittain ulosottoja tehdään jopa noin 600 000 kappaletta. Niistä noin kolmannes kohdistetaan palkkaan tai eläkkeeseen ja kiinteistöjä ulosmitataan noin 10 000 kappaletta ja asunto-osakeyhtiön osakkeita jopa 11 000 kappaletta. Noin viides kaikista veloista saadaan perittyä ulosoton avulla, mikä on kansainvälisellä tasolla poikkeuksellisen hyvä tulos.

Mikä on ulosotto?

Ulosotto on toisin sanoen tapa, jolla laiminlyödyt laskut ja velat saadaan perittyä velalliselta. Melkein aina sillä tarkoitetaan rahallisten velkojen perintään, kuten maksamattomien lainojen perintää. Normaali ulosotto tehdään aina tuomioistuimen päätöksen ja maksuvelvollisuuden vahvistamisen jälkeen, paitsi silloin, kun kyseessä ovat verovelat.

Päätös ulosotosta ilmoitetaan kirjeitse. Kun se on saapunut, saatavat pitää maksaa eräpäivään mennessä ja maksuaika voi olla maksimissaan kolme kuukautta. Koska ilmoitus ulosotosta ilmoitetaan kirjeellä, velallisella on velvollisuus ilmoittaa osoitteensa ulosottovirastoon. Se voidaan tarvittaessa tarkistaa myös väestötietojärjestelmästä. Mikäli osoite ei ole tiedossa, ulosottomies voi selvittää sen. Ulosottomies voi myös ilmoittaa ulosotosta kasvotusten.

Oma ulosotto

Kun oma ulosotto on määrätty, sinulla on kaksi vaihtoehtoa. Voit joko tehdä ulosottomiehen kanssa maksusuunnitelman tai velat menevät ulosmittaukseen. Maksusuunnitelma on aina parempi vaihtoehto, sillä se, kuinka nopeasti ulosotto alkaa, määrää myös luottotietojen palautumisen. Mitä kauemmin ulosoton alkamisessa menee, sen kauemmin maksuhäiriömerkintä pysyy luottotiedoissasi.

Mikä on ulosotto maksusuunnitelma?

Joissakin tilanteissa velallisen on mahdollista sopia maksusuunnitelmasta ulosottomiehen kanssa. Ulosotto maksusuunnitelma auttaa sinua välttymään varsinaiselta ulosmittaukselta. Joskus tässä tilanteessa voidaan silti tehdä ennakoiva ulosotto, mikä kohdistuu omaisuuteen. Tällöin ulosmitattua omaisuutta ei myydä, mikäli velallinen maksaa pois saatavat maksusuunnitelman mukaan.

Mikäli suunnitelmaa ei noudateta, velat menevät ulosottoon ja ulosmitattavaksi. Aina maksusuunnitelmaa ei ole mahdollista tehdä. Siitä kannattaa kuitenkin tiedustella ulosottomieheltä ennen kuin ulosmittaus alkaa. Saatat välttyä monilta päänsäryiltä, jos maksusuunnitelman tekeminen ja sen noudattaminen onnistuu.

Miten ulosmittaus tapahtuu?

Jos velkoja ei makseta ja omaisuus menee ulosottoon, omaisuutta voidaan ulosmitata rahasaatavien perimiseksi. Tässä tilanteessa velallisen omaisuutta takavarikoidaan ja ne myydään pakkohuutokaupassa. Joskus ulosotto voidaan kohdistaa palkkaan, jolloin palkasta napataan pois kuukausittain tietty osuus. Koska tällainen toimenpide sovitaan suoraan työnantajan kanssa, velallisella ei ole mahdollisuutta välttyä siltä. Ulosmitattava palkka ei nimittäin edes käy velallisen tilillä.

Jos omaisuutta joudutaan takavarikoimaan, on suositeltavaa tehdä se vapaaehtoisesti. Jos velallinen kieltäytyy ulosmittauksesta, se voidaan tarvittaessa suorittaa myös poliisin avustuksella. Ulosmittauksessa pyritään aina menemään helpomman kautta, joten saatavat pyritään yleensä perimään seuraavassa järjestyksessä:

  • Palkka, eläke tai muut velallisen tulot
  • Irtain omaisuus, kuten auto, vene, elektroniikka
  • Kiinteä omaisuus, kuten esimerkiksi asunto tai kesämökki

Toimenpide pyritään suorittamaan käytännöllisellä tavalla. Esimerkiksi asuntoa ei lähdetä suoraan ulosmittamaan eikä työmatkoihin käytettävää autoa viedä pois. Sen sijaan ulosmittaus pyritään ensin suorittamaan palkasta niin, että velallinen pystyy vielä maksamaan tavalliset kulut ulosmitattavan osuuden jälkeen. Ulosotto tililtä on siis kaikista helpoin ratkaisu.

Palkan ulosmittaus kokemuksia voi kysellä tutuilta tai Takuusäätiöstä. Velan pois maksaminen palkasta on kuitenkin yleensä järkevintä. Huomaa, että ulosoton maksaminen lainalla ei ole hyvä ajatus edes siinä vaiheessa, vaikka sinulla olisi vielä mahdollisuus saada lainaa. Yleensä ulosottovaiheessa maksuhäiriömerkintä on kuitenkin jo luottotiedoissa ja lainaa ilman luottotietoja on hyvin vaikeaa saada.

Mikä on ulosoton suojaosuus?

Ulosotto suojaus on tehty varmistamaan, että velallinen pystyy vielä ulosoton ollessa käynnissä maksamaan tavalliset menonsa. Palkkaa ei siis viedä ulosottomiehen toimesta kokonaisuudessaan, vaan siitä napataan pois tietty osuus. Muuten velallinen joutuisi entistä pahempaan jamaan. Ulosoton suojaosuus laskuri voi auttaa sinua laskemaan, kuinka paljon sinun palkastasi voidaan ottaa ulosoton kattamiseksi.

Ulosotto vapaakuukausi

Vuonna 2018 ulosoton suojaosuus oli 22,41 euroa per päivä sekä 8,04 euroa jokaista velallisen elatuksessa olevaa henkilöä kohtaan. Mikäli palkka maksetaan kuukausittain, suojaosuus kerrotaan 30 päivällä. Se, kuinka paljon ulosottoa otetaan palkasta, riippuu myös palkan suuruudesta. Yli puolta palkasta ei kuitenkaan koskaan oteta. Ulosotto vapaakuukausi voi joskus olla mahdollinen tilanteesta riippuen.

Mikä on suppea ulosotto?

Suppea ulosotto on on kevyt versio tavallisesta ulosotosta. Siinä ulosoton summaa ei kohdisteta koko velallisen omaisuuteen. Tässä tilanteessa ulosotto kohdistuu pelkästään velallisen säännölliseen tuloon. Tai vaihtoehtoisesti muuhun sellaiseen tuloon, mitä ei tarvitse muuttaa rahaksi. Näihin kuuluvat esimerkiksi säästötilillä olevat rahat. Ulosotto määrän tarkistus kannattaa tehdä ennen ulosoton alkamista huolimatta siitä, onko kyseessä suppea vai tavallinen ulosotto.

Kuka on ulosottomies?

Ulosottomiehen tehtäviä hoitavat Suomessa kihlakunnanvoudit ja -ulosottomiehet. Yksi ulosottomies käsittelee aina saman velallisen kaikki velat ja ulosotot. Jos velallinen muuttaa toiselle paikkakunnalle, ulosottomies voi vaihtua.

Ulosoton vanheneminen

Kaikki velat vanhenevat jossain vaiheessa. Myös ulosottoon joutuneet velat vanhenevat jossain vaiheessa. Tavalliselle yksityishenkilölle asetetut maksuvelvoitteet ovat voimassa kuitenkin jopa yli 15 vuotta, joten helpompaa ja nopeampaa on vain maksaa saatavat pois. Joskus velan vanhenemisessa voi mennä jopa 20 vuotta tilanteesta riippuen.

Kun tämä aikaraja on ylittynyt, velat ovat vanhentuneet eikä velkoja voi enää periä. Velkoja voi kuitenkin joissakin tilanteissa hakea 10 vuoden jatkoaikaa tuomioistuimelta. Jatkoaikaa voi saada silloin, jos velallinen on tahallisesti vaikeuttanut saatavien saamista tai piilottanut omaisuuttaan.

Miten ulosottoprosessi menee?

Prosessi on kaiken kaikkiaan melko yksinkertainen eikä siitä tarvitse olla turhan huolissaan. Ulosotto on aina tilanne, johon ei halua joutua, mutta prosessi on itsessään yksinkertainen.

Ulosotto kulkee näin:

  1. Tuomioistuin tekee päätöksen ulosotosta
  2. Velka menee ulosottoon ja se maksetaan ulosmittauksella tai maksusuunnitelmalla
  3. Ulosotto maksettu, luottotiedot takaisin parin vuoden sisällä

Kun velka menee ulosottoon, luottotietoihin tulee automaattisesti maksuhäiriömerkintä. Luottotiedot saa takaisin yleensä noin 2-5 vuoden sisällä siitä, kun saatavat on maksettu pois. Luottotietojen palautumista ei voi nopeuttaa muuten, kuin maksamalla velat pois mahdollisimman nopeasti. Huomaa, että jos saatavat menevät ulosottoon saakka, ulosotosta jää merkintä luottotietoihin, vaikka se maksetaankin pois.

Ilman luottotietoja on vaikeaa saada lainaa tai edes vuokrata asuntoa, joten on tärkeää maksaa kaikki laskut ja velat pois ajoissa. Mikäli joudut tilanteeseen, jossa sinulla ei ole varaa maksaa velkoja pois, on parasta ottaa yhteyttä Takuusäätiöön, joka voi auttaa sinua velkaneuvonnassa ja mahdollisesti velkojen ja lainojen takaisinmaksun suunnittelussa.

Ulosotto laskuri

Ulosotto kesto laskuri voi auttaa sinua määrittelemään, kuinka paljon maksat ulosottoa ja kuinka paljon ulosotto korko on. Monet sivustot tarjoavat ulosotto laskurin, jonka kautta voit tarkistaa ulosoton summia, keston ja koron. Tarkemmat tiedot saat kuitenkin juttelemalla ulosottomiehen kanssa. Laskuri on enemmänkin suuntaa-antava.

Viimeisimmät kirjoitukset

Autamme sinua tekemään fiksumpia taloudellisia päätöksiä